Kontaktujte nás:

+420 776 351 171

Nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

O nás

Jsme malá rodinná realitní kancelář působící na trhu od konce roku 2014.
Od ostatních se odlišujeme svým vstřícným a lidských přístupem ke svým klientům.
Zabýváme se zprostředkováním prodeje a pronájmem nemovitostí, jejich správou a údržbou, ale samozřejmě poskytujeme i právní a finanční poradenství v oblasti realit. Zaměřujeme se na Prahu a Středočeský kraj.

V případě spolupráce při prodeji/koupi nemovitosti nabízíme tyto služby :

 • aktivní vyhledávání poptávajících klientů (párování poptávajících inzercí shodných s Vaší nabízenou nemovitostí a oslovení těchto klientů)
 • inzerci na hlavních realitních inzertních portálech a tištěných inzertních mediích
 • kvalitní nafocení a prezentace Vaší nemovitosti
 • vklad do katastru nemovitostí
 • kompletní právní servis
 • kompletní hypoteční servis
 • vypracování potřebných znaleckých posudků (průkaz energetické náročnosti PENB, znalecký posudek ceny nemovitosti)
 • vyhotovení a podání daňového přiznání z nabití nemovitosti

Etický kodex České komory realitních kanceláří

Zásady poskytování Služeb

 • Realitní zprostředkovatel spolupracuje s ostatními realitními zprostředkovateli, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního zprostředkovatele, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Realitní zprostředkovatel vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitního zprostředkovatele nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.
 • Realitní zprostředkovatel hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní zprostředkovatel nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.
 • Realitní zprostředkovatel uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.
 • Realitní zprostředkovatel se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize Realitního zprostředkovatele v ceně není obsažena, je Realitní zprostředkovatel povinen zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.
 • Realitní zprostředkovatel nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržel souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji. Realitní zprostředkovatel při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.
 • Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Realitní zprostředkovatel se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
 • Realitní zprostředkovatel nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
 • Realitní zprostředkovatel průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů